Invigning av Kyrkogatans ombyggnad 090530

Med olika uppträdanden och allsång med Lasse Berghagen

Copyright © Anders Kjaersgaard 2009