Nyinvigning 2 av Comfort Hotel Eskilstuna 101123

Invigning av Comfort Hotel Eskilstuna 101101 "gamla Stat efter branden

Copyright Anders Kjaersgaard 2010