Traktorparad

genom Eskilstuna centrala delar 2010

Copyright Anders Kjaersgaard 2010