Vinterbilder från Eskilstuna 2010

 

Copyright © Anders Kjaersgaard 2010