Flottbygge vid Nybroparken

Högskola i Eskilstuna  2011

Copyright © Anders Kjaersgaard 2011