Traktorparad

genom Eskilstuna centrala delar 2011

Copyright Anders Kjaersgaard 2011