Brunnsbacken

Brunnsbacken var ett nytt bostadsområde som växte fram under 60-talet.

Som i dag är i stor förändring.

www.akfoto.se

Copyright © Anders Kjaersgaard 2013