Flygvapen Museumeet i Linköping

Med Vrakdelar från de nedskjutna DC 3 över Östersjön 1952

www.akfoto.se

Copyright © Anders Kjaersgaard 2013