Kungen och Drottningen besöker Strömsholmen 130904

www.akfoto.se

Copyright © Anders Kjaersgaard 2013