Flottbygge vid Nybroparken

Högskola i Eskilstuna  2014

Copyright © Anders Kjaersgaard 2014