Invigning av

Lilla stadsmuseet 141206

www.akfoto.se

Copyright Anders Kjaersgaard 2014