Invigning av

Värjor, Sablar och huggare 141206

Eskilstuna Stadsmuseet

www.akfoto.se

Copyright © Anders Kjaersgaard 2014