Fordonsbrand Vilsta industriområde ETT

Copyright © Anders Kjaersgaard 2011