Brand vid Kvittens Sopptipp i Strängnäs

27/6 2008

Copyright © Anders Kjaersgaard 2008