Livräddningsövning vid Vilstabadet 090612

Copyright © Anders Kjaersgaard 2009