Urspårning av godstågsvagnar

vid Folkesta 140214

www.akfoto.se

Copyright © Anders Kjaersgaard 2012